DANH SÁCH TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN TRIỂN LÃM

BTC liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội 2020 trân trọng chúc mừng các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm và xét giải thưởng. BTC sẽ gửi email thông báo đến cho các tác có tác phẩm được chọn vào lúc 21h00  đến 22h00.

Trong thời gian chưa tổ chức triển lãm, đề nghị các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm không được công bố tác phẩm được chọn của mình trên các mạng xã hội. BTC có quyền hủy tác phẩm được chọn triển lãm nếu tác giả vi phạm mà không cần thông báo trước.

DANH SÁCH TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN TRIỂN LÃM VÀ XÉT GIẢI THƯỞNG

STT

TÁC GIẢ

1

Nguyễn Anh Đức

2

Vũ Anh Tuấn ( Bí Danh: Vũ Văn Anh)

3

Phạm Thu An

4

Quang Lam 

5

Lê Thị Bạch Tuyết

6

Nguyen Ngoc Ban

7

Đỗ Thị Bích Hải

8

Nguyễn Thị Bích Hường

9

Trương Thị Bích Liên

10

Bùi Mạnh Tuấn

11

Vũ Văn Cảnh

12

Trần Hưng Hoà Hiệp

13

Đào Minh Xuyên

14

Trịnh Thắng

15

Nguyễn Thị Lý Giang

16

Nguyễn Trường Giang

17

Trương Tuấn Giang

18

Tran Thu Ha

19

Phạm Thị Mỹ Hạnh

20

Hoàng Bích Vân

21

Hoàng Hải

22

Hà Hồng

23

Đường Hồng Mai

24

Nguyễn Thu Hồng

25

Hứa Thị Ngọc Hà

26

Nguyễn Thanh Tùng

27

Nguyễn Đăng Việt

28

Nguyễn Gia Khánh

29

Lê Đức Kim

30

Nguyễn Thị Kim Vân

31

Nguyễn Kim Chi

32

Nguyễn Kỳ Nam

33

Lê Thị An Thu

34

Lê Huy Long

35

Lê Chí Liêm

36

Lê Trọng Đức

37

Nguyễn Thị Tuyết

38

Ngô Văn Minh

39

Nguyễn Thi Thúy Nga

40

Nguyễn Tự Thành

41

Nguyễn Văn Tán

42

Nguyễn Ngọc Bình

43

Nguyễn Tiến Dũng

44

Phạm Đình Thành

45

Phạm Quốc Dũng

46

Phan Huy Thiệp

47

Trần Phong Thái

48

Trần Quốc Lộc

49

Trịnh Hoàng Dương

50

Ho Si Trung

51

Bùi Văn Sơn

52

Đỗ Xuân Tâm

53

Tạ Ngọc Xuân

54

Bùi Thái Hải

55

Nguyễn Thị Thanh

56

Đinh Quang Tiến

57

Nguyễn Tiến Sính

58

Nguyễn Tiến Trung

59

Nguyễn Đức Toàn

60

Trần Thanh Hải

61

Trương Thế Cầu

62

Phạm Trường Thi

63

Trần Anh Tuấn

64

Đặng Thanh Tùng

65

Đỗ Thị Tuyết Mai

66

Nguyễn Văn An

67

Nguyễn Văn Phúc

68

Vũ Hồng Kỳ

69

Lương Thụy Yên

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 267 tác giả, 2 tỉnh/thành và 1550 tác phẩm