HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Nguyễn Dần, E.VAPA/G, P.CT HĐNT - Chủ tịch HĐGK

2. NSNA Trần Thị Thu Đông, E.VAPA, UV BCH - Thành viên

3. NSNA Lại Diễn Đàm, E.VAPA/G - Thành viên

4. NSNA Đào Quang Minh, E.VAPA/G - Thành viên

5. NSNA Nguyễn Á, E.VAPA - Thành viên

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 267 tác giả, 2 tỉnh/thành và 1550 tác phẩm