Kết quả chấm ảnh - Vòng 1

KẾT QUẢ VÒNG 1:

(Điểm lấy vào vòng trong: 13 điểm)

- Xem kết quả chấm tại đây

- Xem tác phẩm được chọn vào vòng 2

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 234 tác giả, 1 tỉnh/thành và 1446 tác phẩm