THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP ẢNH

Nội dung Nhằm tạo điều kiện thuận lợi về thời gian cho các tác giả đang sáng tác, BTC quyết định lùi thời gian nhận ảnh đến ngày 10/06/2017. Như vậy, ngày kết thúc nhận ảnh sẽ là 23h59 ngày 10/06/2017.

Ban tổ chức

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 234 tác giả, 1 tỉnh/thành và 1446 tác phẩm