HẾT HẠN NHẬN ẢNH: 20/07/2022

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Tác phẩm: 1536 - Tác giả: 239 - Tỉnh/thành: 1

LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT

KHU VỰC TP. HÀ NỘI

-Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tác và công bố các tác phẩm VHNT về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.
- Được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Liên hiệp các Hội VHNT TP Hà Nội.
Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội tổ chức “Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực TP Hà Nội lần thứ IX năm 2022”

ĐỀ TÀI: TỰ DO

Bằng các tác phẩm nhiếp ảnh (ảnh đơn và bộ ảnh) thể hiện tình yêu của người Việt Nam và bạn bè quốc tế đối với Hà Nội, ca ngợi nếp sống thanh lịch, phong tục tập quán, lễ hội, di sản văn hoá quý giá của Thủ đô; Phản ánh những thành tựu về kinh tế, văn hoá - xã hội, giao lưu hội nhập quốc tế cũng như giá trị truyền thống và đương đại của cuộc sống người dân Hà Nội; Phát hiện vẻ đẹp, sự phát triển của Thủ đô hôm nay. Đề cao những tấm gương điển hình tiên tiến, học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh, những nét đẹp trong đời sống văn hoá tinh thần hướng đến chân - thiện - mỹ, xây dựng con người mới.

Đối tượng tham dự: Các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp sinh sống và làm việc trong khu vực Hà Nội. Không chấp nhận các tác giả đã tham dự liên hoan tại các khu vực khác.

+ 01 Huy chương Vàng, kèm theo mỗi HC:5.000.000 đồng

+ 02 Huy chương Bạc, kèm theo mỗi HC:2.500.000 đồng

+ 03 Huy chương Đồng, kèm theo mỗi HC:1.500.000 đồng

+ 05 giải Khuyến khích, mỗi giải:1.000.000 đồng

Những tác phẩm đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, Khuyến khích được tính điểm xét tước hiệu và tham dự xét Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc hàng năm; các tác phẩm đạt giải và triển lãm được dự xét hỗ trợ sáng tác theo quy định của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Đối với các tác giả chưa là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, mỗi tác phẩm đạt giải hoặc triển lãm được tính điểm khi xét kết nạp hội viên theo Quy chế của Hội.

GỬI ẢNH DỰ THI

Tham khảo thông tin chi tiết về thể của cuộc thi tại trang THỂ LỆ