HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

 
1. NSNA Hồ Sỹ Minh, E.VAPA/G, Phó CT thường trực Hội - Chủ tịch HĐGK
 
2. NSNA Vũ Mạnh Cường, A.VAPA, Uỷ viên BCH - Thành viên
 
3. NSNA Nguyễn Thanh Miền, E.VAPA - Thành viên
 
4. NSNA Nguyễn Viết Rừng, A.VAPA - Thành viên
 
5. NSNA Nguyễn Phục Anh, A.VAPA - Thành viên