DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Mai Vinh

Hà Nội

0

2

Nguyễn Đức Kiên

Hà Nội

8

3

Nguyễn Hồng Nhung

Hà Nội

0

4

Nguyễn Năm Quang

Hà Nội

0

5

Baozebe99nuce@gmail.com

Hà Nội

0

6

Nguyễn Vũ Phượng

Hà Nội

0

7

Trương Thanh Tuấn

Hà Nội

0

8

Trần Tuấn Anh

Hà Nội

0

9

Trương Quang Hải

Hà Nội

2

10

Cuongnd.slhpp@gmail.com

Hà Nội

0

11

Nguyễn Đức Toàn

Hà Nội

5

12

Lê Thanh Hoàng Vũ

Hà Nội

0

13

Hoàng Tất Thắng

Hà Nội

8

14

Nguyễn Thị Lý Giang

Hà Nội

2

15

Hoàng Thị Hoan

Hà Nội

0

16

Nguyễn Thị Thanh

Hà Nội

0

17

Nguỹen Thị Minh Tâm

Hà Nội

0

18

Từ Văn Chí

Hà Nội

0

19

Đường Hồng Mai

Hà Nội

5

20

Phạm Tuấn Phan

Hà Nội

0

21

Nguyễn Hồng Vân

Hà Nội

6

22

Vũ Minh Hiển

Hà Nội

0

23

Nguyễn Việt Hồng

Hà Nội

6

24

Lê Chí Liêm

Hà Nội

0

25

Phamdinhthanh@yahoo.com

Hà Nội

0

26

Đỗ Thị Tuyết Mai

Hà Nội

4

27

Lê Đức Hoa

Hà Nội

3

28

Kiều Thương Huyền

Hà Nội

8

29

Vũ Văn Cảnh

Hà Nội

6

30

Truong The Cau

Hà Nội

0

31

Mạc Văn Nhân

Hà Nội

8

32

Vương Công Nam

Hà Nội

2

33

Đặng Thanh Tùng

Hà Nội

0

34

Trần Anh Tuyên ( Trần Tuyên)

Hà Nội

2

35

Trần Văn Thế

Hà Nội

0

36

Trịnh Đình Thắng

Hà Nội

0

37

Đào Văn Trà

Hà Nội

0

38

Phạm Đức Thắng

Hà Nội

8

39

Nguyễn Viết Cường

Hà Nội

0

40

Nguyễn Sỹ Tân

Hà Nội

3

41

Nguyễn Ngọc Bình

Hà Nội

6

42

Lê Thị Bạch Tuyết

Hà Nội

6

43

Trần Thu Hà

Hà Nội

0

44

Nguyễn Văn Phúc

Hà Nội

8

45

Tạ Ngọc Xuân

Hà Nội

8

46

Hồng Trọng Mậu

Hà Nội

0

47

Nguyễn Thế Hùng

Hà Nội

6

48

Lê Đức Hiền

Hà Nội

1