DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Chu Bình Giang

Hà Nội

0

2

Lý An Khang

Hà Nội

0

3

Nguyễn Ngọc Sơn

Hà Nội

6

4

Trần Tuấn Anh

Hà Nội

8

5

Nguyễn Hồng Nhung

Hà Nội

8

6

Nguyễn Việt Hồng

Hà Nội

8

7

Lê Ngọc Tú

Hà Nội

3

8

Nguyễn Văn Tiến

Hà Nội

8

9

Dương Mạnh Khiêm

Hà Nội

8

10

Lý Khang

Hà Nội

8

11

Trương Thế Cầu

Hà Nội

4

12

Dương Thị Ngọc Chiến

Hà Nội

8

13

Lê Quang Long

Hà Nội

7

14

Hoàng Quang Hà

Hà Nội

2

15

Ngô Văn Lộc

Hà Nội

8

16

cmdhanoi1@gmail.com

Hà Nội

0

17

Hoàng Bích Vân

Hà Nội

8

18

Kiều Thương Huyền

Hà Nội

8

19

Hoàng Tất Thắng

Hà Nội

0

20

Hoàng Thị Hoan

Hà Nội

5

21

Nguyễn Công Quân

Hà Nội

8

22

Nguyễn Văn Thi

Hà Nội

0

23

Kiều Thương Huyền

Hà Nội

0

24

Nguyễn Trọng Nghị

Hà Nội

2

25

Nguyễn Thị Thu Cúc

Hà Nội

8

26

Nguyễn Đức Toàn

Hà Nội

8

27

Đỗ Thị Bích Hải

Hà Nội

8

28

Đào Kim Thanh

Hà Nội

8

29

Nguyễn Thị Lý Giang

Hà Nội

3

30

Nguyễn Đăng Khoa

Hà Nội

0

31

Nguyễn Sỹ Tân

Hà Nội

8

32

Lê Huy Long

Hà Nội

8

33

Nguyễn Thị Minh Hải

Hà Nội

8

34

Vũ Minh Long

Hà Nội

8

35

Nghiêm Sĩ Thương

Hà Nội

6

36

Phan Huy Thiệp

Hà Nội

8

37

Ngô Thị Bích Hằng

Hà Nội

8

38

Trần Thị Kim Ngân

Hà Nội

8

39

Lại Kim Chung

Hà Nội

8

40

Lê Lời Nhạc

Hà Nội

0

41

Trần Thị Song Hà

Hà Nội

1

42

Đỗ Thị Thược

Hà Nội

8

43

Nguyễn Hoàng Hải

Hà Nội

8

44

Bùi Ngọc Cường

Hà Nội

8

45

Tathang5656@gmail.com

Hà Nội

3

46

Nguyễn Đăng Khoa

Hà Nội

3

47

Nguyễn Thị Minh Tâm

Hà Nội

5

48

Nguyễn Tùng

Hà Nội

8

49

Nguyễn Thị Kim Dung

Hà Nội

8

50

Đỗ Oanh

Hà Nội

6