DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Lê Chí Liêm

Hà Nội

0

2

Trương Thanh Bình

Hà Nội

0

3

Bùi Thái Hải ( Biển Triều )

Hà Nội

8

4

Nguyễn Đạo Luật- Nghệ Danh Xuân Đạo

Hà Nội

0

5

Nguyễn Việt Hồng

Hà Nội

8

6

Đào Văn Trà

Hà Nội

8

7

Nguyễn Viết Cường

Hà Nội

4

8

Lê Quang Long

Hà Nội

4

9

Nguyễn Ngọc Tuấn

Hà Nội

2

10

Trương Quang Hải

Hà Nội

8

11

Việt

Hà Nội

1

12

Đỗ Thị Bích Hải

Hà Nội

8

13

Đỗ Minh Quân

Hà Nội

8

14

Le Hung Nguyen

Hà Nội

1

15

Lê Phú Sơn

Hà Nội

6

16

Hoang Tat Thang

Hà Nội

7

17

Nguyễn Hồng Nhung

Hà Nội

8

18

Chim Oanh

Hà Nội

8

19

Nguyễn Bá Tư

Hà Nội

1

20

Trịnh Hải

Hà Nội

7

21

Kieuhuyen1611@gmail.com

Hà Nội

0

22

Nguyễn Thế Hùng

Hà Nội

8

23

Hoàng Chí Cường

Hà Nội

0

24

Lê Huy Long

Hà Nội

8

25

Trương Tuấn Anh

Hà Nội

8

26

Trần Thu Hà

Hà Nội

8

27

Duong Manh Khiem

Hà Nội

8

28

Nguyễn Xuân Ký

Hà Nội

5

29

Tùng Nguyễn

Hà Nội

5

30

Lê Anh Tuấn

Hà Nội

5

31

Trần Tuấn Anh

Hà Nội

8

32

Phạm Đức Thắng

Hà Nội

8

33

Nguyễn Thị Thanh

Hà Nội

6

34

Hoàng Bích Vân

Hà Nội

8

35

Nguyễn Ngọc Sơn

Hà Nội

4

36

Vũ Quang Ngọc

Hà Nội

1

37

Ngô Văn Lộc

Hà Nội

8

38

Vũ Bảo Ngọc

Hà Nội

8

39

Bùi Ngọc Cường (bình Minh)

Hà Nội

8

40

Lê Thanh Hoàng Vũ

Hà Nội

2

41

Vũ Tuấn Anh

Hà Nội

8

42

Ngô Văn Lịch

Hà Nội

8

43

Lê Việt Khánh

Hà Nội

8

44

Nguyễn Đức Phước

Hà Nội

0

45

Nguyễn Hồ Quân

Hà Nội

3

46

Cmdhanoi1@gmail.com

Hà Nội

2

47

Lương Thụy Yên

Hà Nội

8

48

Hoàng Văn Dưỡng

Hà Nội

8

49

Hoàng Thị Hoan

Hà Nội

8

50

Đào Kim Thanh

Hà Nội

8