LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT

Khu vực Hà Nội lần thứ 11 năm 2024

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tác và công bố các tác phẩm VHNT về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

- Được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Liên hiệp các Hội VHNT TP Hà Nội.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội tổ chức “Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực TP Hà Nội lần thứ XI năm 2024

I. ĐỀ TÀI: Hà Nội – Miền di sản

Nội dung: Bằng các tác phẩm nhiếp ảnh (ảnh đơn và ảnh bộ) chụp về di sản văn hóa được UNESCO công nhận và ghi danh (di sản văn hóa vật thể, phi vật thể,  di sản văn hóa và thiên nhiên, di sản tư liệu) của Thủ đô Hà Nội. Các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, các giá trị truyền thống lịch sử, tiềm năng và cơ hội phát triển du lịch của các quận, huyện của Thủ đô Hà Nội, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch trong thời kỳ hội nhập.

+ Di sản văn hóa vật thể, phi vật thể quốc gia;

+ Các di tích lịch sử, văn hóa và lễ hội truyền thống tiêu biểu;

+ Các danh lam, thắng cảnh, địa danh du lịch;

+ Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.

- Khuyến khích các tác phẩm phát hiện, bảo tồn, khai thác các giá trị Di sản văn hóa vật thể, phi vật thể nhân dịp kỉ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 – 10/10/2024

II. THỂ LỆ:

1. Đối tượng tham dự: Các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp sinh sống và làm việc trong khu vực Hà Nội. Không chấp nhận các tác giả đã tham dự liên hoan tại các khu vực khác.

2. Ảnh dự liên hoan là ảnh đơn hoặc bộ dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh định dạng jpg. Kích thước chiều dài nhất của ảnh tối thiểu là 3000 px, dung lượng không quá 6Mb. (Không được chú thích và ghi tên tác giả trên ảnh). Tác giả tự tải ảnh dự liên hoan lên website www.lienhoananhkhuvuc.vn  (thực hiện theo các bước hướng dẫn tại website).

3. Ảnh dự Liên hoan phải được chụp trong Khu vực Hà Nội.

- Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng.

- Tác giả có thể gửi ảnh đơn và ảnh bộ dự thi.

- Mỗi tác giả có quyền gửi tối đa 08 tác phẩm tham dự Liên hoan (cả ảnh đơn và ảnh bộ). Chỉ được lấy 1 tên, 1 địa chỉ gửi ảnh, nếu tác giả dùng nghệ danh phải ghi kèm họ tên của mình.

+ Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một tác phẩm.

+ Ảnh bộ: Tối đa 02 bộ ảnh, mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm từ 05 đến 08 ảnh. Ban Tổ chức khuyến khích bộ ảnh có phần chú thích (tối đa 150 từ) giới thiệu nội dung của bộ ảnh. (trên website nhận ảnh sẽ có hướng dẫn cụ thể khi tác giả thực hiện việc gửi ảnh).

Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh.

4. Không chấp nhận những tác phẩm đã được giải thưởng hoặc triển lãm cấp quốc gia và khu vực trước đây do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc bảo trợ (ảnh đã đạt giải và triển lãm cấp tỉnh vẫn được tham dự Liên hoan).

5. Trách nhiệm của tác giả

- Thực hiện đúng thể lệ Liên hoan; việc tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi coi như chấp thuận mọi quy định trong thể lệ Liên hoan.

- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Tác giả vi phạm quy chế của Liên hoan khi bị phát hiện:

+ Nếu là hội viên của VAPA: BTC hủy toàn bộ tác phẩm tham gia Liên hoan và sẽ không được xét tước hiệu, xuất sắc và hỗ trợ sáng tác trong năm 2024.

+ Nếu chưa phải hội viên của VAPA: BTC hủy toàn bộ tác phẩm tham tham gia dự thi, không xét kết nạp hội viên nếu đủ điều kiện kết nạp năm 2024.

6. Số lượng ảnh được chọn triển lãm phụ thuộc vào chất lượng của các tác phẩm tham dự, nhưng không quá 10% số ảnh Ban tổ chức nhận được.

7. Ban tổ chức được quyền sử dụng hình ảnh Liên hoan với mục đích quảng bá truyền thông cho liên hoan (in catalogue) không phải trả nhuận ảnh.

8. Thành viên Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo không gửi ảnh dự Liên hoan.

III.  TỔ CHỨC

Tên triển lãm: “Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Hà Nội lần thứ XI năm 2024”

- Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam điều hành công tác chấm ảnh online. Trao các giải Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, giải Khuyến khích, kèm theo tiền mặt 19.500.000đ (Mười chín triệu năm trăm ngàn đồng chẵn), Bằng chứng nhận giải thưởng và triển lãm, cử Hội đồng Giám khảo, tham gia cùng đơn vị đăng cai điều hành, tổ chức trao giải và khai mạc triển lãm.

- Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội thành lập Ban tổ chức (cử Trưởng, Phó ban và các thành viên) chủ trì các công việc như: chấm giải, địa điểm tổ chức Liên hoan, trưng bày và khai mạc triển lãm, chi trả tiền nhuận ảnh, cân đối hỗ trợ các khoản chi cho việc tổ chức liên hoan.

IV. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO:

Do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cử ra quyết định thành lập.

V. THỜI GIAN:

1- Nhận ảnh trên website: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/4/2024.

- Gửi trực tiếp tại website: www.lienhoananhkhuvuc.vn

* Để bảo mật các tác phẩm ảnh dự liên hoan của các tác giả, Ban tổ chức không trợ giúp tác giả gửi ảnh lên website của liên hoan.

2- Lịch chọn ảnh triển lãm và chấm giải:

- Chọn ảnh triển lãm và chấm giải: từ ngày 22/4/2024 đến 28/4/2024

- Công bố ảnh được triển lãm: 2/5/2024

- Phương thức chấm chọn: Các giám khảo chấm online độc lập trên website của liên hoan, với phần mềm chấm ảnh chuyên dụng.

Ban tổ chức sẽ công bố trên website liên hoan và thông báo đến từng tác giả có ảnh được chọn triển lãm, Ban Tổ chức sẽ in phóng toàn bộ tác phẩm đạt Giải thưởng và triển lãm.

- Trao giải và khai mạc triển lãm vào tháng 6/2024, tại Phố Sách Hà Nội. (dự kiến)

VI. GIẢI THƯỞNG:

+ 01 Huy chương Vàng, kèm theo mỗi huy chương: 5.000.000 đồng

+ 02 Huy chương Bạc, kèm theo mỗi huy chương: 2.500.000 đồng

+ 03 Huy chương Đồng, kèm theo mỗi huy chương: 1.500.000 đồng

+ 05 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng

* Những tác phẩm đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, Khuyến khích được tính điểm xét tước hiệu và tham dự xét Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc hàng năm; các tác phẩm đạt giải và triển lãm được đưa vào xét hỗ trợ sáng tác theo quy định của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Đối với các tác giả chưa là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thì mỗi tác phẩm đạt giải hoặc triển lãm được tính điểm khi xét kết nạp hội viên theo Quy chế của Hội.