LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT

Khu vực Hà Nội lần thứ 10 năm 2023

- Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

- Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tác và công bố các tác phẩm VHNT về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tổ chức “Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Hà Nội lần thứ 10 năm 2023.

I. ĐỀ TÀI: Hà Nội “ Hội nhập và Phát triển

Nội dung: Bằng các tác phẩm nhiếp ảnh phản ánh những thành tựu về kinh tế, văn hoá - xã hội, giao lưu hội nhập quốc tế cũng như giá trị truyền thống và những thành tựu, những công trình của Thủ đô Hà Nội. Phát hiện vẻ đẹp, sự phát triển của Thủ đô hôm nay. Đề cao những tấm gương điển hình tiên tiến, học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh, những nét đẹp trong đời sống văn hoá tinh thần hướng đến chân - thiện - mỹ, xây dựng con người mới.

Khuyến khích những tác phẩm ghi lại những công trình mới để thấy được sự phát triển của Thủ đô Hà Nội hôm nay.

II. THỂ LỆ:

1. Đối tượng tham dự: Các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp trong Khu vực Hà Nội.

2. Ảnh dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh định dạng jpg. Kích thước chiều dài của ảnh tối thiểu là 3.000 px, dung lượng không quá 6Mb (Không được chú thích và ghi tên tác giả trên ảnh). Tác giả tự tải ảnh dự liên hoan lên website của Ban tổ chức www.Lienhoananhkhuvuc.vn (thực hiện theo các bước hướng dẫn tại website).

3. Ảnh dự Liên hoan phải được chụp trong Khu vực Hà Nội.

- Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng.

- Tác giả có thể gửi ảnh đơn và ảnh bộ dự thi.

- Mỗi tác giả có quyền gửi tối đa 08 tác phẩm tham dự Liên hoan (cả ảnh đơn và ảnh bộ). Chỉ được lấy 01 tên, 01 địa chỉ gửi ảnh, nếu tác giả dùng nghệ danh phải ghi kèm họ tên của mình.

+ Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một tác phẩm.

+ Ảnh bộ: Tối đa 02 bộ ảnh, mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm từ 05 đến 08 ảnh. Ban Tổ chức khuyến khích bộ ảnh có phần chú thích (tối đa 150 từ) giới thiệu nội dung của bộ ảnh. (trên website nhận ảnh sẽ có hướng dẫn cụ thể khi tác giả thực hiện việc gửi ảnh).

Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh.

4. Không chấp nhận những tác phẩm đã đạt giải thưởng hoặc triển lãm cấp quốc gia và khu vực trước đây do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc bảo trợ (ảnh đã đạt giải và triển lãm cấp tỉnh vẫn được tham dự Liên hoan).

5. Trách nhiệm của tác giả

- Thực hiện đúng thể lệ Liên hoan; việc tác giả gửi tác phẩm tham gia coi như chấp thuận mọi quy định trong thể lệ Liên hoan.

- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Tác giả vi phạm quy chế của Liên hoan khi bị phát hiện:

+ Nếu là hội viên của VAPA: khi bị phát hiện BTC hủy toàn bộ tác phẩm tham gia Liên hoan và sẽ không được xét tước hiệu, giải thưởng xuất sắc và hỗ trợ sáng tác trong năm 2023.

+ Nếu chưa phải hội viên của VAPA: khi bị phát hiện BTC hủy toàn bộ tác phẩm tham tham gia Liên hoan, không xét kết nạp hội viên nếu đủ điều kiện kết nạp năm 2023.

6. Số lượng ảnh được chọn triển lãm phụ thuộc vào chất lượng của các tác phẩm tham dự, nhưng không quá 10% số ảnh Ban tổ chức nhận được.

7. Ban tổ chức được quyền sử dụng hình ảnh Liên hoan với mục đích quảng bá truyền thông cho Liên hoan (in catalogue) không phải trả nhuận ảnh.

8. Thành viên Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo không dự thi.

III.TỔ CHỨC

  • Tên triển lãm: “Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Hà Nội lần thứ 10 năm 2023”

 - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam điều hành công tác chấm ảnh online. Trao Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, giải Khuyến khích; kèm theo tiền mặt 19.500.000 đồng (mười chín triệu năm trăm ngàn đồng); Bằng chứng nhận giải thưởng và triển lãm; cử Hội đồng giám khảo; tổ chức trao giải và khai mạc triển lãm.

IV. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO:

Do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cử và ra quyết định thành lập.

V. THỜI GIAN:

1. Hình thức gửi ảnh:

- Gửi trực tiếp tại website: www.lienhoananhkhuvuc.vn.

- Hạn gửi file ảnh: từ ngày phát động đến hết ngày 16/6/2023.

Để bảo mật các tác phẩm ảnh dự liên hoan của các tác giả, Ban tổ chức không trợ giúp tác giả gửi ảnh lên website của liên hoan.

2. Lịch chọn ảnh triển lãm và chấm giải:

- Chọn ảnh triển lãm và chấm giải: từ ngày 18/6/2023 đến ngày 23/6/2023

- Công bố ảnh được triển lãm: 25/6/2023

- Phương thức chấm chọn: Các giám khảo chấm độc lập trên phần mềm chấm ảnh online chuyên dụng đến vòng giải thưởng.

Ban tổ chức sẽ công bố trên Website Liên hoan và thông báo bằng Email đến từng tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm, Ban tổ chức sẽ in phóng toàn bộ tác phẩm đạt Giải thưởng và triển lãm.

- Trao giải và khai mạc triển lãm: tháng 7/2023 , tại Đường sách Hà Nội.

VI. GIẢI THƯỞNG:

+ 01 Huy chương Vàng, kèm theo: 5.000.000 đồng.

+ 02 Huy chương Bạc, kèm theo mỗi HC: 2.500.000 đồng.

+ 03 Huy chương Đồng, kèm theo mỗi HC: 1.500.000 đồng.

+ 05 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng

Những tác phẩm đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, giải Khuyến khích được tính điểm xét tước hiệu và tham dự xét Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc hàng năm; các tác phẩm đạt giải và triển lãm được đưa vào xét hỗ trợ sáng tác theo quy định của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Đối với các tác giả chưa là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thì mỗi tác phẩm đạt giải hoặc triển lãm được tính điểm khi xét kết nạp hội viên theo Quy chế của Hội.