DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Trần Tuấn Anh

HÀ NỘI

8

2

Trương Thanh Bình

HÀ NỘI

8

3

Lê Minh Tuấn

HÀ NỘI

8

4

Hoàng Tất Thắng

HÀ NỘI

8

5

Đỗ Quảng ( Tức Đỗ Văn Quảng )

HÀ NỘI

8

6

Nguyễn Việt Hồng

HÀ NỘI

8

7

Trịnh Đình Thắng

HÀ NỘI

8

8

Bùi Thái Hải

HÀ NỘI

1

9

Bùi Thái Hải

HÀ NỘI

8

10

Nguyễn Đức Toàn

HÀ NỘI

8

11

Trần Thu Hà

HÀ NỘI

8

12

Phạm Doãn Quang

HÀ NỘI

8

13

Vũ Bảo Ngọc

HÀ NỘI

8

14

Bùi Thế Ngũ

HÀ NỘI

0

15

Bùi Thế Ngũ

HÀ NỘI

8

16

Nguyễn Ngọc Ban

HÀ NỘI

8

17

Lương Triệu Cơ

HÀ NỘI

8

18

Nguyễn Đắc Cường

HÀ NỘI

8

19

Lê Chí Liêm

HÀ NỘI

8

20

Kim Bùi Mạnh

HÀ NỘI

8

21

Nguyễn Hữu Vinh

HÀ NỘI

8

22

Nguyễn Ngọc Bình

HÀ NỘI

8

23

Ngô Văn Lịch

HÀ NỘI

6

24

Nguyễn Công Quân

HÀ NỘI

8

25

Đào Văn Trà

HÀ NỘI

8

26

Từ Văn Chí

HÀ NỘI

8

27

Lê Thị Xuân Vinh

HÀ NỘI

6

28

Hoàng Văn Năm

HÀ NỘI

8

29

Trần Xuân Hùng

HÀ NỘI

8

30

Hoàng Bá Phương

HÀ NỘI

0

31

Nguyễn Hồng Nhung

HÀ NỘI

8

32

Lê Lời Nhạc

HÀ NỘI

7

33

Hoang Bich Van

HÀ NỘI

8

34

Nguyễn Thị Quỳnh Liên

HÀ NỘI

8

35

Đặng Thuý Hạnh

HÀ NỘI

8

36

Nguyễn Văn Việt

HÀ NỘI

8