DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Mai Vinh

Hà Nội

0

2

Hoàng Tất Thắng

Hà Nội

8

3

Nguyễn Văn Luận

Hà Nội

8

4

Nguyễn Quốc Ân

Hà Nội

8

5

Phí Quốc Đạt

Hà Nội

1

6

Lê Đức Kim

Hà Nội

8

7

Pham Duc Ky

Hà Nội

3

8

Nguyễn Hoàng Giang

Hà Nội

8

9

Bùi Hoả Tiễn

Hà Nội

0

10

Đào Văn Trà

Hà Nội

8

11

Nguyễn Thu Trang

Hà Nội

2

12

Nguyễn Trần Đức Anh

Hà Nội

8

13

Trần Tuấn Anh

Hà Nội

8

14

Trịnh Thắng (trịnh Đình Thắng)

Hà Nội

8

15

Đoàn Ngọc Thành

Hà Nội

2

16

Trần Hương Trà

Hà Nội

3

17

Lý An Khang

Hà Nội

8

18

Lê Đức Hiền

Hà Nội

1

19

Vũ Bảo Ngọc

Hà Nội

8

20

Ngô Lịch

Hà Nội

8

21

Tạ Quang Tuấn

Hà Nội

6

22

Ngô Trung Kiên

Hà Nội

7

23

Nguyễn Ngọc Ban

Hà Nội

8

24

Kương Nguyễn ( Nguyễn Quốc Cương)

Hà Nội

8

25

Hồng Trọng Mậu

Hà Nội

6

26

Đỗ Xuân Tùng

Hà Nội

0

27

Từ Văn Chí

Hà Nội

5

28

Phạm Quang Thành

Hà Nội

8

29

Doãn Đình Bách

Hà Nội

3

30

Đỗ Quảng (tức Đỗ Văn Quảng )

Hà Nội

8

31

Chu Bình Giang

Hà Nội

8

32

Trịnh Hải

Hà Nội

7

33

Phạm Ngọc Sơn

Hà Nội

8

34

Nguyễn Đăng Khoa

Hà Nội

8

35

Trần Minh

Hà Nội

8

36

Trần Quang Hiếu

Hà Nội

7