DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Nguyễn Đình Thắng

Hà Nội

2

2

Vũ Văn Cảnh

Hà Nội

8

3

Nguyễn Bình Quang

Hà Nội

8

4

Nguyễn Xuân Ký

Hà Nội

6

5

Đỗ Quảng ( Tức Đỗ Văn Quảng )

Hà Nội

8

6

Đào Văn Trà

Hà Nội

8

7

Nguyễn Văn Hải (hải Xanh)

Hà Nội

8

8

Nguyễn Văn Quang (văn Quang)

Hà Nội

8

9

Nguyễn Đức Phước

Hà Nội

8

10

Nguyễn Việt Hồng

Hà Nội

8

11

Lê Thị Thu Thanh

Hà Nội

6

12

Trịnh Thắng

Hà Nội

8

13

Bùi Thái Hải

Hà Nội

8

14

Trịnh Hoàng Dương

Hà Nội

1

15

Nguyễn Huy Văn

Hà Nội

2

16

Nguyen Anh Dung

Hà Nội

1

17

Nguyễn Thị Kim Vân

Hà Nội

8

18

Nguyễn Trần Đức Anh

Hà Nội

8

19

Nguyễn Ngọc Sang

Hà Nội

6

20

Nguyễn Ngọc Bích

Hà Nội

8

21

Trần Lệ Nam

Hà Nội

8

22

Lê Ngọc Tú

Hà Nội

0

23

Nguyễn Tiến Khải

Hà Nội

6

24

Ngô Văn Lịch

Hà Nội

0

25

Lê Chí Liêm

Hà Nội

7

26

Trần Minh

Hà Nội

0

27

Kim Bùi Mạnh

Hà Nội

8

28

Nguyễn Đức Toàn

Hà Nội

8

29

Trịnh Hải

Hà Nội

0

30

Lê Huy Long

Hà Nội

8

31

Lưu Phương Bình

Hà Nội

0

32

Nguyễn Thị Lý Giang

Hà Nội

0

33

Phạm Đình Thành

Hà Nội

8

34

Nguyễn Văn Việt

Hà Nội

8

35

Nguyễn Viết Cường

Hà Nội

0

36

Đặng Văn Tú

Hà Nội

8