DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Nguyễn Viết Cường

Hà Nội

5

38

Phạm Doãn Quang

Hà Nội

8

39

Lương Triệu Cơ

Hà Nội

8

40

Phạm Đức Thắng

Hà Nội

8

41

Tạ Ngọc Xuân

Hà Nội

8

42

Nguyễn Xuân Hồng

Hà Nội

8

43

Trương Tuấn Giang

Hà Nội

8

44

Lê Anh Tuấn

Hà Nội

4

45

Nguyen Kim Ngoc

Hà Nội

0

46

Nguyễn Thị Thanh

Hà Nội

8

47

Lê Lời Nhạc

Hà Nội

0

48

Đường Hồng Mai

Hà Nội

8

49

Lê Thị Bạch Tuyết

Hà Nội

8

50

Nguyễn Thị Bích Hường

Hà Nội

8

51

. Nguyễn Lê Minh

Hà Nội

4

52

Phạm Văn Tuấn

Hà Nội

0

53

Trần Quốc Vĩnh

Hà Nội

8

54

Hoàng Bích Vân

Hà Nội

8

55

Phan Huy Thiệp

Hà Nội

8

56

Đặng Thúy Hạnh

Hà Nội

8

57

Công Tiến Thịnh

Hà Nội

8

58

Kiều Trung Thành

Hà Nội

8

59

Đỗ Thị Tuyết Mai

Hà Nội

8

60

Lâm Viết Thương

Hà Nội

0

61

Nguyễn Thu Hồng

Hà Nội

8

62

Dương Thị Ngọc Chiến

Hà Nội

0

63

Nguyễn Thanh Bình

Hà Nội

0

64

Nguyễn Văn Thành

Hà Nội

8

65

Lê Việt

Hà Nội

4

66

Phạm Tiến Thành

Hà Nội

1

67

Giang Thanh Thuỷ

Hà Nội

8

68

Nguyễn Đăng Việt

Hà Nội

8

69

Đặng Đình Quý

Hà Nội

0

70

Đặng Đình Quý

Hà Nội

7

71

Nguyễn Hữu Hợp

Hà Nội

8

72

Nguyen Xuan Chinh

Hà Nội

0