DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

73

Trinh Hải

Hà Nội

8

74

Đỗ Thị Bích Hải

Hà Nội

8

75

Nguyễn Thị Thu Cúc

Hà Nội

7

76

Nguyễn Thị Hồng Mai

Hà Nội

6

77

Lê Quang Việt

Hà Nội

8

78

Nguyễn Thúy Hằng

Hà Nội

2

79

Vũ Hồng Kỳ

Hà Nội

8

80

Lương Thụy Yên

Hà Nội

8

81

Phạm Văn Đồng

Hà Nội

8

82

Nguyễn Tiến Trung

Hà Nội

0

83

Nguyễn Hồ Việt

Hà Nội

8

84

Đinh Thị Quỳnh Phương

Hà Nội

3

85

Trinh Hong Phong

Hà Nội

3

86

Trinh Hong Phong

Hà Nội

0

87

Đào Kim Thanh

Hà Nội

2

88

Lê Hoàn Diệu

Hà Nội

7

89

Dương Thị Ngọc Chiến

Hà Nội

8

90

Dương Thị Thuý Hạnh

Hà Nội

7

91

Nguyễn Bá Dĩ (dỹ)

Hà Nội

8

92

Trịnh Minh Quyến

Hà Nội

0

93

Nguyễn Thị Hoà Bình

Hà Nội

7

94

Vũ Văn Chinh

Hà Nội

0

95

Vũ Bảo Ngọc

Hà Nội

8

96

Phạm Quốc Dũng

Hà Nội

8

97

Thành Cát

Hà Nội

6

98

Đinh Kim Hải

Hà Nội

8

99

Vũ Quang Ngọc

Hà Nội

0

100

Trần Hưng Hoà Hiệp

Hà Nội

8

101

Nguyen Ngoc Ban

Hà Nội

8

102

Nguyễn Văn Phúc

Hà Nội

8

103

Nguyễn Thị Minh Tâm

Hà Nội

8

104

Từ Văn Chí

Hà Nội

8

105

Nguyễn Văn Tán

Hà Nội

6

106

Trần Phong Thái

Hà Nội

8

107

Nguyễn Thị Thanh Hương

Hà Nội

5

108

Trần Thị Hồng Minh

Hà Nội

1