DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

109

Nguyễn Thị Tuyết

Hà Nội

8

110

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Hà Nội

0

111

Bùi Mạnh Tuấn

Hà Nội

6

112

Nguyễn Thị Lý Giang

Hà Nội

8

113

Hồng Trọng Mậu

Hà Nội

6

114

Nguyễn Hồ Quân

Hà Nội

8

115

Đào Xuân Thông

Hà Nội

8

116

Đỗ Thị Phương Lan

Hà Nội

6

117

Nguyễn Tiến Trung

Hà Nội

8

118

Phạm Thị Mỹ Hạnh

Hà Nội

0

119

Nguyễn Tất Thắng

Hà Nội

8

120

Đào Minh Xuyên

Hà Nội

8

121

Nguyễn Thu Hà

Hà Nội

5

122

Hứa Thị Ngọc Hà

Hà Nội

8

123

Trần Tuấn Anh

Hà Nội

8

124

Nguyen The Binh

Hà Nội

8

125

Bùi Đức Ninh

Hà Nội

0

126

Hoàng Anh Đức

Hà Nội

6

127

Nguyễn Tiến Dũng

Hà Nội

8

128

Phạm Thu Nguyệt

Hà Nội

8

129

Nguyễn Ngọc Bình

Hà Nội

8

130

Nguyễn Duy Tường

Hà Nội

8

131

Ngô Minh Châu

Hà Nội

4

132

Đỗ Văn Đông

Hà Nội

0

133

Đỗ Mạnh Lưu

Hà Nội

8

134

Nguyễn Đức Nghiêm

Hà Nội

8

135

Lê Duy Chính

Hà Nội

8

136

Nguyễn Thê Hùng

Hà Nội

8

137

Chu Bình Giang

Hà Nội

8

138

Đinh Quang Tiến

Hà Nội

8

139

Mạc Văn Nhân

Hà Nội

4

140

Nguyễn Như Thắng

Hà Nội

8

141

Phạm Thu An

Hà Nội

8

142

Nguyễn Thị Kim Dung

Hà Nội

0

143

Trương Van Tân

Hà Nội

4

144

Đoàn Hữu Danh

Hà Nội

3