DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

109

Vũ Xuân Cường

HÀ NỘI

3

110

Trinh Hong Phong

HÀ NỘI

1

111

Nguyễn Tiến Dũng

HÀ NỘI

8

112

Mạc Văn Nhân

HÀ NỘI

4

113

Đường Hồng Mai

HÀ NỘI

8

114

Nguyen Dinh Thu

HÀ NỘI

8

115

Nguyễn Thị Hoà Bình

HÀ NỘI

8

116

Trần Hưng Hòa Hiệp

HÀ NỘI

6

117

Nguyễn Công Phát Hưng

HÀ NỘI

8

118

Công Mạnh Hiếu

HÀ NỘI

8

119

Trần Bích Huyền

HÀ NỘI

0

120

Trần Bích Huyền

HÀ NỘI

0

121

Trần Bích Huyền

HÀ NỘI

5

122

Đào Minh Xuyên

HÀ NỘI

8

123

Lê Trọng Đức

HÀ NỘI

6

124

Phan Huy Thiệp

HÀ NỘI

8

125

Trần Thanh Hải

HÀ NỘI

8

126

Nguyễn Thị Phượng

HÀ NỘI

8

127

Mạc Văn Nhân

HÀ NỘI

8

128

Đào Chân Phương

HÀ NỘI

2

129

Trần Mạnh Cường

HÀ NỘI

8

130

Nguyễn Văn Hải

HÀ NỘI

8

131

Trần Thắng

HÀ NỘI

0

132

Trần Thắng

HÀ NỘI

8

133

Bùi Đức Khiêm

HÀ NỘI

5

134

Đoàn Anh Vinh

HÀ NỘI

8

135

Phạm Bá Tiến

HÀ NỘI

8

136

Bà Già ( Nguyễn Hồng Nguyên )

HÀ NỘI

5

137

Nguyễn Bá Dĩ (dỹ)

HÀ NỘI

8

138

Trần Thăng

HÀ NỘI

0

139

Đoàn Anh Huy

HÀ NỘI

3

140

Tommy Nguyễn ( Đỗ Thị Bích Hải)

HÀ NỘI

8

141

Đinh Thị Quỳnh Phương

HÀ NỘI

4

142

Nguyễn Mai Anh

HÀ NỘI

8

143

Phạm Phương Nga

HÀ NỘI

2

144

Nguyễn Trọng Nghị

HÀ NỘI

4