DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

145

Ngô Định

Hà Nội

8

146

Ngô Văn Minh

Hà Nội

8

147

Dương Tuấn Long

Hà Nội

8

148

Hà Thanh Nga

Hà Nội

6

149

Bùi Văn Sơn

Hà Nội

8

150

Nguyễn Hữu Nền

Hà Nội

7

151

Nguyễn Hữu Nguyên

Hà Nội

5

152

Nguyễn Hoá Học

Hà Nội

8

153

Nguyễn Tự Thành

Hà Nội

8

154

Nguyễn Thi Thanh Vân

Hà Nội

8

155

Vương Ngọc Minh

Hà Nội

4

156

Đoàn Ngọc Thành

Hà Nội

8

157

Bùi Đang Thanh

Hà Nội

8

158

John Kevin Lumayno

Hà Nội

5

159

Tran Thu Ha

Hà Nội

8

160

Nguyễn Công Nghiệp

Hà Nội

5

161

Trương Thị Bích Liên

Hà Nội

7

162

Nguyễn Thị Kim Dung

Hà Nội

8

163

Lê Đức Kim

Hà Nội

8

164

Viết Anh Mạnh

Hà Nội

8

165

Nguyễn Văn Tuyến

Hà Nội

4

166

Nguyễn Thanh Hà Hà

Hà Nội

6

167

Vũ Nội Khánh

Hà Nội

1

168

Nguyễn Tiến Sính

Hà Nội

8

169

Nguyễn Đăng Minh

Hà Nội

8

170

Trần Anh Tuấn

Hà Nội

8

171

Trần Quốc Lộc

Hà Nội

8

172

Nguyễn Anh Đức

Hà Nội

8

173

Đỗ Xuân Tâm

Hà Nội

8

174

Bui Thi Bích

Hà Nội

8

175

Nguyễn Công Quân

Hà Nội

8

176

Nghiêm Thị Minh Hằng

Hà Nội

2

177

Vũ Minh Hải

Hà Nội

0

178

Nguyễn Thị Thanh Loan

Hà Nội

0

179

Hoàng Hải

Hà Nội

8

180

Trần Diệu Vân

Hà Nội

8