DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

145

Nghiêm Sĩ Thương

HÀ NỘI

8

146

Vũ Quốc Hưng

HÀ NỘI

8

147

Nguyễn Trọng Nghị

HÀ NỘI

0

148

Nguyễn Như Thắng

HÀ NỘI

8

149

Lư Thế Phương

HÀ NỘI

8

150

Nguyến Đức Nghiêm (đức Nghiêm)

HÀ NỘI

8

151

Trương Tuấn Giang

HÀ NỘI

8

152

Nguyễn Xuân Ký

HÀ NỘI

6

153

Nguyễn Thị Thu Cúc

HÀ NỘI

8

154

Nguyễn Bình Quang

HÀ NỘI

8

155

Đào Kim Thanh

HÀ NỘI

6

156

Kiều Thiết Đạo (vũ Đạo)

HÀ NỘI

4

157

Nguyễn Đức Căn

HÀ NỘI

8

158

Trần Bá Việt Dũng

HÀ NỘI

8

159

Nguyễn Phú Hưng

HÀ NỘI

8

160

Bùi Văn Sơn

HÀ NỘI

8

161

Trương Quang Hải

HÀ NỘI

3

162

Nguyễn Ngọc Hạ

HÀ NỘI

4

163

Nguyễn Huy Tưởng

HÀ NỘI

5

164

Lê Vượng

HÀ NỘI

8

165

Vũ Tụng

HÀ NỘI

3

166

Nguyễn Quý Kha

HÀ NỘI

3

167

Nguyễn Anh Đức

HÀ NỘI

8

168

Vũ Tiến Phát

HÀ NỘI

2

169

Vũ Minh Long

HÀ NỘI

8

170

Dương Thị Ngọc Chiến

HÀ NỘI

8

171

Hoàng Hải

HÀ NỘI

7

172

Nguyễn Hồng Được

HÀ NỘI

8

173

Nguyễn Thị Như

HÀ NỘI

8

174

Nguyễn Sỹ Kiên

HÀ NỘI

8

175

Nguyễn Thị Thanh Hương

HÀ NỘI

4

176

Giang Thị Thanh Thuỷ

HÀ NỘI

4

177

Nguyễn Tất Thắng

HÀ NỘI

8

178

Trần Thị Mai Anh

HÀ NỘI

8

179

Nguyễn Cao Phúc

HÀ NỘI

8

180

Hoàng Trung Hiếu

HÀ NỘI

8