DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

217

Tran Thang

Hà Nội

8

218

Nguyễn Huy Tưởng

Hà Nội

3

219

Trần Thị Kim Ngân

Hà Nội

8

220

Nguyễn Thuý Nga

Hà Nội

0

221

Tạ Quang Thắng

Hà Nội

8

222

Ho Si Trung

Hà Nội

8

223

Phạm Thị Mỹ Hạnh

Hà Nội

8

224

Kiều Thị Mai Phương

Hà Nội

6

225

Vuong Bich Hoa

Hà Nội

5

226

Trần Thị Hường

Hà Nội

0

227

Đỗ Văn Cần

Hà Nội

0

228

Nguyễn Đạo Luật. Nghệ Danh Là Xuân Đạo

Hà Nội

3

229

Nguyễn Văn An

Hà Nội

7

230

Vũ Văn Tuấn

Hà Nội

1

231

Quách

Hà Nội

8

232

Nguyễn Trường Giang

Hà Nội

8

233

Vũ Ngọc Tuấn

Hà Nội

7

234

Huong

Hà Nội

0

235

Vũ Anh Tuấn ( Bí Danh: Vũ Văn Anh)

Hà Nội

8

236

Trịnh Duy Hải

Hà Nội

1

237

Đỗ Văn Cần

Hà Nội

3

238

Lê Thị Xuân Vinh

Hà Nội

6

239

Trương Hữu Khoa

Hà Nội

0

240

Nguyễn Thị Phương

Hà Nội

0

241

Vũ Anh Dũng

Hà Nội

8

242

Phạm Ngọc Diệp

Hà Nội

5

243

Nguyễn Song Long

Hà Nội

8

244

Ngô Trung Kiên

Hà Nội

8

245

Quách Ngọc Nam

Hà Nội

8

246

Đặng Thanh Tùng

Hà Nội

2

247

Trần Thanh Hải

Hà Nội

8

248

Nguyễn Tùng Dương

Hà Nội

8

249

Nguyễn Quốc Sơn

Hà Nội

8

250

Vũ Minh Long

Hà Nội

8

251

Trương Thế Cầu

Hà Nội

8

252

Nguyễn Thi Thúy Nga

Hà Nội

6