THÔNG BÁO LÙI THỜI GIAN CÔNG BỐ TÁC PHẨM TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM

Ban Tổ Chức thông báo lùi thời gian công bố tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm và giải thưởng của Liên hoan ảnh Nghệ thuật Khu vực Hà Nội 2023 đến ngày 10/7/2023.
Trân trọng
Ban tổ chức